Automaattinen esisyöttö stansseille ja kirjoittimelle